Root Xperia S Chạy Android 4.1.2 Mới Không Cần PC

Thực sự khi vừa được nâng cấp lên Android 4.1.2 thì Xperia S rất khó root thành công vì bạn phải có kiến thức sử dụng Flashtool để hạ kernel và root máy. Bây giờ mọi việc...