Xoá Mũi Tên Trên Shortcut Của Windows

Shortcut hay đường dẫn tắt là một tính năng rất thú vị và hữu ích của Windows giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi cần truy xuất một dữ liệu nào...