Tắt Tính Năng Bấm Nút Home Mở Khóa iOS Trên 10

Trên iOS 10 Apple đã đem cách widget từ Notification Center ra màn hình khóa vì vậy hãng phải gỡ bỏ tính năng Slide to Unlock huyền thoại. Bây giờ để mở khóa máy bạn...