Cách Resume Download IDM Khi Bị Lỗi Hoặc Mất Mạng

IDM là công cụ hỗ trợ tăng tốc download tốt nhất hiện nay mà chưa có phần mềm nào có thể thay thế được. Ngoài các thuật toán độc quyền giúp tăng tốc độ tải...