Hướng Dẫn Cách Đổi DNS Trên Windows Mới Nhất

Trong rất nhiều việc phải làm sau khi cài Windows thì việc thay đổi DNS là cần thiết nhất nhưng nó cũng khá đơn giản để thực hiện. Trong bài viết này Giải Ngố sẽ...