Hướng Dẫn Cách Jailbreak iOS 6.1.6 Cho iPhone 3GS

iPhone 3GS đã là một huyền thoại của Apple về thiết kế khi nó là chiếc điện thoại cuối cùng còn giữ lại thiết kế nguyên bản. iPhone 3GS được Apple ngưng cập nhật phần...