Cách Root Android Chip Mediatek Không Cần PC

Chip Mediatek thường được cho là có hiệu năng kém hơn rất nhiều so với các điện thoại dùng chip của Qualcomm mà lại hao pin hơn nữa. Tuy nhiên đó là chuyện của ngày...