Cách Đưa iPhone Vào DFU Mode Chi Tiết Chuẩn Nhất

DFU là chế độ đặc biệt được Apple giấu khá kĩ từ sâu trong nhân hệ thống giúp bạn khôi phục lại chiếc iPhone của mình trong nhiều trường hợp mà hệ điều hành iOS bị...