Cách Ẩn Hiện Biểu Tượng My Computer Trên Desktop Windows 7

My Computer là biểu tượng quen thuộc trên máy tính được sử dụng rất thường xuyên. Tuy nhiên mặc định thì biểu tượng này không xuất hiện trên màn hình Desktop của Windows 7 và...