Cách Convert MBR Sang GPT Không Mất Dữ Liệu

Có rất nhiều lợi thế mà phân vùng chuẩn GPT mới hỗ trợ mà MBR không có được như nhận được ổ cứng dung lượng lớn hơn, tương thích tốt hơn với các phiên bản Windows...