Cập Nhật Tình Trạng Đứt Cáp Quang Biển AAG

Cáp quang biển là một trong những yếu tố chính đảm bảo chất lượng cũng như tốc độ đường truyền internet tại Việt Nam ra nước ngoài. Trong đó AAG là tuyến cáp quang biển...