Hướng Dẫn Nâng Cấp Windows 10 Miễn Phí Sau 29/7

Như các bạn đã biết thì thời hạn một năm nâng cấp Windows 10 miễn phí từ Windows 7 và Windows 8 đã chính thức hết từ ngày 29/7. Nhưng các bạn đừng lo vì...